FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 11/12/2021 - 10:32 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 08/04/2020 - 12:30 PDF icon व्यवस्थापन गठन कार्यविधि.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:32 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
विरूवा गाँउपालिकाको बाल समहू गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:31 PDF icon बाल समहू गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:29 PDF icon आर्थिक ऐन edited.pdf
विरुवा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:26 PDF icon १५. अनुगमन निर्दैशिका (नमुना) (1) (2).pdf
विरुवा गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:22 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
विरुवा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:19 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका (नमूना कानून).pdf
विरुवा गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:00 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 02/12/2019 - 16:09 PDF icon व्यवस्थापन गठन कार्यविधि.pdf

Pages