FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:10 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
स्थानिय भूमी ऐन २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:04 PDF icon भूमि ऐन २०७८.pdf
कृषि तथा पशुपन्छि ऐन २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:03 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छि ऐन २०७८.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको वन ऐन २०७८ ७८/७९ 03/02/2022 - 11:02 PDF icon बन ऐन २०७८.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 11/12/2021 - 10:32 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 08/04/2020 - 12:30 PDF icon व्यवस्थापन गठन कार्यविधि.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:32 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
विरूवा गाँउपालिकाको बाल समहू गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:31 PDF icon बाल समहू गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका २.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:29 PDF icon आर्थिक ऐन edited.pdf
विरुवा गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 08/06/2019 - 15:26 PDF icon १५. अनुगमन निर्दैशिका (नमुना) (1) (2).pdf

Pages