FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।११।१८

८०/८१ 03/27/2024 - 13:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।११।१८.pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।११।१२

८०/८१ 03/27/2024 - 13:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णि २०८०।११।१२.pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।१०।२१

८०/८१ 03/27/2024 - 13:32 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।२१ .pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।१०।१४

८०/८१ 03/27/2024 - 13:31 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।१४.pdf

गाउँपालिकाको निर्णय २०८०।१०।०८

८०/८१ 03/27/2024 - 13:30 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।१०।०८.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९।२५

८०/८१ 01/22/2024 - 10:43 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९।२५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९।११

८०/८१ 01/22/2024 - 10:43 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०९।११.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०८।२६

८०/८१ 01/22/2024 - 10:43 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०८।२६.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०७।२२

८०/८१ 12/13/2023 - 15:57 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०७।२२.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०६।२२

८०/८१ 12/13/2023 - 15:57 PDF icon ६.२२.pdf

Pages