FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि उपज सकंकलन केन्द्र तथा हाटबजार संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 00:00 PDF icon ५६. विरुवा गाउँपालिकाको कृषी उपज संकलन केन्द्र तथा हाट वजार सञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७९ ७९-८० 07/19/2023 - 00:00 PDF icon ७०. विरुवा गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी संसोधित कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/22/2023 - 16:03 PDF icon विरुवा गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कर्यविधि.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको लैंगिक रणनितिक योजना २०७९ ७९-८० 07/28/2022 - 10:23 PDF icon लैङ्गिक रणनिति योजना २०७९.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 01/18/2022 - 11:52 PDF icon ८. गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छि ऐन २०७८ ७८/७९ 01/18/2022 - 11:51 PDF icon ७. विरुवा गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन २०७८.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको स्थानीय भूमी ऐन २०७८ ७८/७९ 01/18/2022 - 11:50 PDF icon ६. गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८.pdf
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 09/27/2021 - 11:48 PDF icon ५. बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको गाउँस्तरिय खेलकुद विकास तथा व्यवस्थपन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/27/2021 - 11:37 PDF icon ४. गाउँ स्तरीय खेलकुद विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 06/29/2021 - 15:24 PDF icon १. विरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf

Pages