FAQs Complain Problems

समाचार

विरुवा गाउँपालिकालाई विकास गर्न सर्वप्रथम कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला ?

कृषि
45% (47 votes)
स्थानीय सडक
29% (30 votes)
शिक्षा
19% (20 votes)
स्वास्थ्य
4% (4 votes)
अन्य
4% (4 votes)
Total votes: 105