FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी जरुरी सूचना

यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सेवा प्रवाह सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई तपसिल बमोजिमको मिति समय र स्थानमा आयोजना गरिने हुनाले सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरू, यस गाउँपालकिा अन्तर्गत रहेका सरकारी निकायका प्रमुखहरू, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू, श

Pages