FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।२७

८०/८१ 10/04/2023 - 16:35 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०५।२७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०४।२६

८०/८१ 10/04/2023 - 16:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०४।२६.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।२९

८०/८१ 07/31/2023 - 11:12 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।२९.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।२७

८०/८१ 07/31/2023 - 11:12 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।२७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।२५

८०/८१ 07/31/2023 - 11:10 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।२५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।१७

८०/८१ 07/31/2023 - 11:09 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।१७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।०७

८०/८१ 07/31/2023 - 11:08 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०३।०७.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०२।३१

७९-८० 06/23/2023 - 11:59 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०२।३१.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०२।०५

७९-८० 06/23/2023 - 11:59 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०२।०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०८०।०१।११

७९-८० 05/31/2023 - 11:58 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८०।०१।११.pdf

Pages