FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय २०७९।०९।२५

७९-८० 03/02/2023 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।०९।२५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९।१०।०५

७९-८० 03/02/2023 - 14:14 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।१०।०५.pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७९।०९।०३

७९-८० 03/02/2023 - 14:13 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।०९।०३.pdf

मिति २०७९।०७।२५ को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 12/23/2022 - 13:23 PDF icon ७२५.pdf

मिति २०७९।०६।३० को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 12/23/2022 - 13:22 PDF icon ६३०.pdf

मिति २०७९।०६।०७ गतेको कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 10/11/2022 - 16:46 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।०६।०७.pdf

मिति २०७७९।०५।०८ को कार्यपालिका निर्णय

७९-८० 09/06/2022 - 15:48 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।०५।०८.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७९।०४।३१ को निर्णय

७९-८० 08/21/2022 - 15:52 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७९।०४।३१.pdf

आ.व. २०७९।०८० बैठक नं. १ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 07/21/2022 - 16:51 PDF icon कार्यपालिका निर्णय.pdf

११ औँ गाउँसभाको निर्णय

७८/७९ 07/03/2022 - 13:50 PDF icon एघारौँ गाउँसभाको निर्णय.pdf

Pages