FAQs Complain Problems

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

रामचन्द्र गिरी

Image: 
Section: 
सूचना प्रविधि शाखा
ईमेल: 
ito.biruwamun@gmail.com
फोन: 
९८५६०३२००३

नेत्रनारायण पाध्या

नामः नेत्रनारायण पाध्या

पदः वडा सचिव

कार्यालयः विरुवा गाउँपालिका ४ नं वडा कार्यालय ओरष्टे स्याङ्जा

तह/श्रेणीः रा.प.अनं. द्वितीय

Image: 

Pages