FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी कोटेसन माग गरिएको सूचना ।

७९-८० 08/12/2021 - 16:41

दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना । (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८।०४।२५

७९-८० 08/09/2021 - 16:41 PDF icon सडक उपयोग मर्मत.pdf

दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 07/23/2021 - 11:17 PDF icon शर्तहरु.pdf

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर संचालनको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना र कार्यशर्त

७७/७८ 06/10/2021 - 16:46 PDF icon दर्ता शिविरको सूचना.pdf

घटना दर्ता किताव डिजिटाइजेसनको सूचना तथा कार्यशर्त

७७/७८ 03/16/2021 - 13:17 PDF icon सूचना डिजिटाइजेसन.pdf

४ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 11/22/2020 - 10:56

आ.व. २०७७।०७८ को लागी नदिजन्य पदार्थहरुको विक्रीका लागी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 09/15/2020 - 15:03

राङ्गखोला-विरुवा सडकको सडक उपयोग मर्मत शुल्क सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित दरभाउपत्र आब्हान को सूचना साथै सर्तहरु

७७/७८ 07/28/2020 - 13:52 PDF icon सडक उपयोग मर्मत शुल्क सर्तहरु.pdf

राङ्गखोला-विरुवा सडकको सडक उपयोग मर्मत शुल्क सम्बन्धी बोलपत्र आब्हान को सूचना साथै सर्तहरु

७६/७७ 07/15/2020 - 12:06 PDF icon पटकेकर.pdf

यस कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ आब्हान गरिएको बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना । मिति २०७७।०२।०५

७६/७७ 05/18/2020 - 15:34 PDF icon बोलपत्र म्याद थप.pdf

Pages