FAQs Complain Problems

२ नं. वडा कार्यालय

अर्चले

Email: biruwaruralmun2@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः १२९४, परुषः ६२६, महिलाः ६६८, घरधुरी संख्याः ३६४, क्षेत्रफलः ११.५०
Ward Contact Number: 
9856067502, 9856067402