FAQs Complain Problems

२ नं. वडा कार्यालय

अर्चले

Email: biruwaruralmun2@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः १२९४, परुषः ६२६, महिलाः ६६८, घरधुरी संख्याः ३६४
Ward Contact Number: 
9856067502

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9856067502

वडा सदस्य

Phone Number:
9817198478

वडा सदस्य

Phone Number:
9816157471

वडा सदस्य

Phone Number:
9848253911

वडा सदस्य

Phone Number:
9813103722

वडा सचिव

Phone Number:
9856067402