FAQs Complain Problems

१ नं. वडा कार्यालय

 विरुवा बजार 

Email: biruwaruralmun1@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः १८२९, परुषः ८६५, महिलाः ९६४, घरधुरी संख्याः ५४५
Ward Contact Number: 
9856067501

जन प्रतिनिधि

वडा सचिव

Phone Number:
9856067401

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9856067501

वडा सदस्य

Phone Number:
9829156761

वडा सदस्य

Phone Number:
9840602658

वडा सदस्य

Phone Number:
9813501078

वडा सदस्य

Phone Number:
9819165577