FAQs Complain Problems

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

मुक्त बहादुर गुरुङ

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun4@gmail.com
फोन: 
9856067504
Post: 
वडा अध्यक्ष (४ नं. वडा)

मनु कुमारी राना

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun3@gmail.com
फोन: 
9856067503
Post: 
वडा अध्यक्ष (३ नं. वडा)

नोम बहादुर गुरुङ

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun2@gmail.com
फोन: 
9846077296
Post: 
वडा अध्यक्ष (२ नं. वडा)

राजेन्द्र कुमार के सी

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun1@gmail.com
फोन: 
9856067501
Post: 
वडा अध्यक्ष (१ नं. वडा)

Pages