FAQs Complain Problems

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

इन्दिरा पोखरेल

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
फोन: 
9846522734
Post: 
वडा सदस्य (४ नं. वडा)

पाल सिंह विश्वकर्मा

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
फोन: 
9846539855
Post: 
कार्यपालिका सदस्य

कुमुम देवी शर्मा श्रेष्ठ

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
फोन: 
9829156761
Post: 
वडा सदस्य (१ नं. वडा)

नविन कुमार आले

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun8@gmail.com
फोन: 
9856067508
Post: 
वडा अध्यक्ष (८ नं. वडा)

मेखराज गुरुङ

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun7@gmail.com
फोन: 
9856067507
Post: 
वडा अध्यक्ष (७ नं. वडा)

ङन बहादुर थापा

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun5@gmail.com
फोन: 
9856067505, 9829161322
Post: 
वडा अध्यक्ष (५ नं. वडा)

मुक्त बहादुर गुरुङ

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun4@gmail.com
फोन: 
9856067504
Post: 
वडा अध्यक्ष (४ नं. वडा)

मनु कुमारी राना

Image: 
Section: 
कार्यपालिका सदस्य
ईमेल: 
biruwaruralmun3@gmail.com
फोन: 
9856067503
Post: 
वडा अध्यक्ष (३ नं. वडा)

Pages