FAQs Complain Problems

७ नं. वडा कार्यालय

कुसुमभञ्ज्याङ्ग

Email: biruwaruralmun7@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः १७२८, परुषः ८१४, महिलाः ९१४, घरधुरी संख्याः ४५९
Ward Contact Number: 
9856067507

जन प्रतिनिधि

वडा सदस्य

Phone Number:
९८१९१७२२४४

वडा सचिव

Phone Number:
९८५६०६७४०७

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9856067507

वडा सदस्य

Phone Number:
9846571201

वडा सदस्य

Phone Number:

वडा सदस्य

Phone Number:
9815162255