FAQs Complain Problems

६ नं. वडा कार्यालय

चिन्नेवास

Email: biruwaruralmun6@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः २०८८, परुषः ९९७, महिलाः १०९१, घरधुरी संख्याः ५६९
Ward Contact Number: 
9856067506

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
९८५६०६७५०६

वडा सदस्य

Phone Number:
९८१७१७९५९९

वडा सदस्य

Phone Number:
९८०४४४०८६२

वडा सचिव

Phone Number:
9856067406

वडा सदस्य

Phone Number:
9806702386

वडा सदस्य

Phone Number: