FAQs Complain Problems

समाचार

५ नं. वडा कार्यालय

किचनास

Email: biruwaruralmun5@gmail.com

Population: 
कुल जनसंख्याः १४९९, परुषः ७११, महिलाः ७८८, घरधुरी संख्याः ४४७
Ward Contact Number: 
9856067505