FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका वाल विकास केन्द्र/ आधारभूत तथा मा.वि. विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिका एवम् विद्यालयका सहयोगी कर्मचारी, विद्यालय कर्मचारीको चौमासिक तलब र चाडपर्व खर्च र विद्यालय व्यवस्थापन खर्चको चौमासिक निकासा

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: