FAQs Complain Problems

समाचार

विरुवा गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा

विरुवा गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा यसैसाथ संलग्न छ । अावश्यकीय परिमार्जनका लागि सुझाव र सल्लाह उपलब्ध गराईदिनुहुन सम्बद्ध सबैमा गाउँपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ । 

.......विरुवा गाउँपालिका

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: